Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули

ПРОТОКОЛ №1

30.08.2021

с. Межиріч

засідання педагогічної ради

Голова - Муштат О.М.

Секретар - Гончар В.Г.

Присутні: 30 учителів

Черга денна:

1. Аналіз роботи ліцею за 2020-2021 навчальний рік та завдання педагогічного колективу на новий 2021-2022 навчальний рік І.І.Кіяниця

2. Затвердження плану роботи ліцею на 2021-2022 навчальний рік О.М. Муштат

3. Затвердження освітніх програм на 2021-2022 навчальний рік І.І.Кіяниця

4. Затвердження методичної ради ліцею. О.М. Муштат

5. Затвердження структури та режиму роботи ліцею. О.М. Муштат

6. Затвердження складу робочої групи по розробленню Положення про ВСЗЯО. О.М.Муштат

7. Аналіз виховної роботи ліцею за 2020-2021 навчальний рік А.М. Спичак

8. Про зарахування до складу учнів прийнятих на навчання за державним замовленням. В.С.Момот

9. Про затвердження методичних комісій ПТО В.С.Момот

10. Про затвердження корекційно-розвивальних програм. О.І.Аргат

11. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу. О.М.Муштат І. СЛУХАЛИ:

КІЯНИЦЮ І.І., заступника директора з НВР, з аналізом роботи ліцею за 2020-2021 навчальний рік та завданнями педколективу на 2021-2022 навчальний рік (доповідь додається)

ВИСТУПИЛИ:

СПИЧАК А.М., заступник директора з виховної роботи, з аналізом виховної роботи ліцею та завданнями на наступний навчальний рік (виступ додається).

ГИРЯ К.Д., керівник методичної комісії учителів початкових класів, з аналізом роботи методичної комісії та завданнями на 2021-2022 навчальний рік (виступ додається).

ГРИГОРЕНКО Л.Г., керівник методичної комісії учителів природничо- математичного циклу, з аналізом роботи методичної комісії та завданнями на 2021-2022 навчальний рік (виступ додається).

ПЕТРУШЕНКО Т.Г., асистент учителя, із завданнями інклюзивного навчання на 2021-2022 навчальний рік (виступ додається).

Виходячи з вищезазначеного педагогічна рада ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зусилля педагогічного колективу у 2021-2022 навчальному році направити на:

1. Реалізацію завдань Нової української школи спрямувати на компетентнісні засади, педагогіку партнерства, індивідуальний підхід, запровадження гнучкої системи організації освітнього процесу.

2. Підвищити рівень математичної освіти. Створити умови для впровадження SТЕМ та SТЕАМ освіти у освітній процес ліцею.

3. Забезпечення ефективності допрофільного та профільного навчання.

4. Забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими потребами в рамках інклюзивного навчання.

5. Забезпечення єдиного інформаційного освітнього простору.

6. Впровадження змішаного(дистанційного) навчання. Використовувати інформаційно – комунікативні технології онлайн і офлайн під час проведення уроків, позакласних заходів. 6. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування в системі громадянського та патріотичного виховання.

7. Продовження роботи по патріотичному вихованню учнів.

8. Здійснення профілактики асоціальних проявів в поведінці учнів; формування навичок здорового способу життя, еколого-валеологічного мислення.

9. Створення здоров’язберігаючого середовища, забезпечення психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

10. Продовження дослідно-експериментальної роботи по формуванню наскрізної медіаосвіти та інтегруванню змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у освітній процес закладу.

11. Створення цілісної систему роботи з обдарованими та здібними школярами, в тому числі в рамках проекту «Інтелект України». 1

2. Створення організаційних умов для забезпечення безперервності та вмотивованості післядипломної освіти педагогічних працівників. Активізувати участь педагогів ліцею у конкурсах, освітніх проектах , спрямованих на професійне зростання учителя та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.

13. Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій.

14. Забезпечення ефективної взаємодії і просвітницької роботи з батьківською громадськістю, залучення їх до вирішення питань організації життєдіяльності ліцею, дистанційного навчання.

ІІ. СЛУХАЛИ: МУШТАТА О.М., директора ліцею, з планом роботи ліцею на 2021-2022 навчальний рік. УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи ліцею на 2021-2022 навчальний рік.

ІІІ.СЛУХАЛИ: КІЯНИЦЮ І.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, з освітніми програмами на 2021-2022 навчальний рік. УХВАЛИЛИ: Затвердити освітні програми ліцею на 2021-2022 навчальний рік

III. СЛУХАЛИ: МУШТАТА О.М., директора, який запропонував список членів методичної ради на 2021-2022 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ: Затвердити методичну раду ліцею на 2021-2022 навчальний рік у складі: Кіяниця І.І. - голова ради, заступник директора з навчально-виховної роботи; Спичак А.М. - член ради, заступник директора з виховної роботи; Дика Т.Г. - член ради, координатор дослідно-експериментальної роботи; Гиря К.Д. - член ради, учитель початкових класів, вчитель-методист; Гончар В.Г. - член ради, вчитель англійської мови, старший вчитель; Григоренко Л.Г . - член ради, вчитель математики, вчитель-методист; Аргат 0.І. - член ради, практичний психолог.

IV. СЛУХАЛИ: МУШТАТА О.М., директора ліцею, про структуру та режим роботи ліцею. УХВАЛИЛИ: Визначити таку структуру 2021/2022 навчального року:

1. Розпочати 2021/2022 н.р. 01 вересня святом - День знань.

2.Навчальні заняття організувати за семестровою системою: Перший семестр з 01 вересня 2019 року по 24 грудня 2021 року; Осінні канікули з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року; Зимові канікули з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року; Другий семестр з 10 січня по 29 травня 2022 року; Весняні канікули з 21 по 27 березня 2021 року; Літні канікули з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2022 року.

3. Навчальний рік закінчити після проведення річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти усіх класів.

4.Здобувачі освіти 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію (далі ДПА). Перелік предметів для ДПА, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

5. Навчальні екскурсії у 1-4 класах провести протягом 01.06-04.06.2022

1.3. Забезпечити виконання освітніх програм до 29.05.2022 року.

1.4. Завершити навчальні заняття 29 травня 2022 року та провести свято “Останній дзвінок”.

1.5. Вручити документи про загальну середню освіту випускникам: - 9 -х класів – після проведення ДПА; - 11 -х класів – після проведення ЗНО.

1.6. Затвердити розклад дзвінків на уроки в такому режимі:

0 урок: 07.40. – 08.25

1 урок: 08.30 - 09.15

2 урок: 09.25 - 10.10

3 урок: 10.30 - 11.15

4 урок: 11.25 – 12.10

5 урок: 12.30 – 13.15

6 урок: 13.25 – 14.10

7 урок: 14.15 – 15.00

2. Визначити єдиними днями ліцею: Понеділок - загально шкільні лінійки, наради при директору, педради, засідання методичної ради; Вівторок - робота дитячих організацій; Середа - робота органів учнівського самоврядування; Четвер - день інформування П’ятниця - санітарний день, день шкільних вечорів і свят.

VІ. СЛУХАЛИ: МУШТАТА О.М., директора ліцею, про створення робочої групи по розробленню Положення про ВСЗЯО.

УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу по розробленню Положення про ВСЗЯО у складі: Муштат О.М. – директор ліцею; Кіяниця І.І. - заступник директора з навчально-виховної роботи; Спичак А.М. - заступник директора з виховної роботи; Дика Т.Г. - координатор дослідно-експериментальної роботи; Гиря К.Д. - учитель початкових класів, вчитель-методист; Гончар В.Г. - вчитель англійської мови, старший вчитель; Григоренко Л.Г . - вчитель математики, вчитель-методист; Лісунова Т.В. – голова батьківського комітету; Нарівська У.С. – Президент Учнівської ради.

VІІ. СЛУХАЛИ: СПИЧАК А.М., заступника директора з виховної роботи про те, що виховна робота у І семестрі 2020-2021 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі ,мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. Виховна робота в школі була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Виконувались основні засади Концепції національної системи виховання дітей та молоді у національній системі освіти, положення програми Міністерства освіти та науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепція громадянського виховання, національна Програма патріотичного виховання та інші. У вересні обстежено житлово-побутові умови соціально незахищених категорій сімей, в яких проживають учні ліцею, оформлено соціальний паспорт школи. Проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, інструктажі. Із метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, у вересні було проведено Всеукраїнські рейди: «Урок» та «Увага! Діти – на дорозі!», Тиждень безпеки дорожнього руху. Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання на навчальний рік. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Класні куточки оформлені відповідно до вимог. Протягом І семестру 2020-2021 н.р. класними керівниками, педагогом-організатором проведені виховні заходи, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам'ятних дат (відео- та фото-звіти розміщувалися на сайті школи). Учні ліцею залучались до активної участі в різноманітних шкільних та районних заочних заходах, що сприяло розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів. Із метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, поглиблення знань дітей з історії рідного краю, залучення учнівської молоді до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи, у школі склалася і діє система національно-патріотичного виховання учнів. До Всесвітнього дня Миру, що відзначається 21 вересня, учні школи приєдналися до Всесвітньої акції «Голуб миру». Напередодні Дня українського козацтва та Дня Захисника України, з метою популяризації українських традицій, любові до рідної землі у закладі було проведено: • виставку малюнків «Мій рідний край»;

• спортивні змагання «Козацькі забави»;

• тематична виставка у шкільній бібліотеці;

• виховний захід «Ми маленькі джури» (1-2 кл.);

• уроки мужності до Дня захисника України. Рій імені Левка Лук’яненка взяв участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (старша вікова група). Також учні ліцею були учасниками ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т. Шевченка. 21 листопада до Дня Гідності і Свободи в ліцеї були проведені тематичні виховні заходи, учні переглянули документальні фільми про події на Майдані. Для дев’ятикласників було проведено урок пам’яті «Голодомор 1932 – 1933 років». Учитель історії Петренко Л.І. розповіла про події, що відбувалися на території України та наших сіл у період 1932 – 1933 років. Зачитав спогади очевидців трагедії 1932 – 1933 років. Також підготовлено тематичну виставку літератури та документів. Педагогічний колектив ліцею проводить значну роботу по правовому та моральному вихованню учнів. Учителі на уроках і виховних годинах прищеплюють повагу до Конституції України, державних символів, прав і свобод громадян. Адміністрацією закладу та класними керівниками проводиться робота з батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх: відвідування сімей удома, профілактичні бесіди з питань навчання та виховання учнів. Соціальний педагог, практичний психолог ліцею індивіду¬ально працюють з батьками та учнями, що по¬требують підвищеної педагогічної уваги, з ними проводиться робота щодо корекції поведінки дітей. З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та бездоглядності, педагогічним колективом постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. На постійному контролі перебуває шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проводяться рейди контролю за відвідуванням, за наслідками проведеної роботи зроблено детальний аналіз стану відвідування учнями школи, у кінці семестру видано відповідний наказ по ліцею. Протягом І семестру 2020-2021 н.р. в ліцеї активно продовжувала роботу Рада профілактики правопорушень та бездоглядності. Відбулося 4 засідання ради, на яких розглядалися питання порушення Статуту ліцею, відвідування навчальних занять, робота класних керівників щодо попередження жорстокості та насильства над дітьми, розгляд конфліктних ситуацій. Батькам були надані рекомендації щодо виховання та навчання дітей, організації вільного часу. Ліцей підтримує тісний зв'язок з правоохоронними органами, представники яких проводять профілактичні бесіди зі школярами. 18 жовтня відзначався Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Щоб привернути увагу, розповісти про ризики, на які наражаються українці, соціальним педагогом Спичак А.М. та практичним психологом Аргат О.І. проведено заняття щодо протидії торгівлі людьми для учнів 9 класу. Його мета - підвищити рівень поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорити причини, форми та ознаки цього явища, проінформувати про організації, куди можна звернутися за допомогою. 13 листопада у Всесвітній день доброти було проведено виховні заходи «Я вірю в силу доброти» та «Добро починається з тебе», а до Всесвітнього дня дитини, який відзначається 20 листопада, - виставку малюнків. У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників освітнього процесу з 16 по 20 листопада в нашому ліцеї проходив Тиждень толерантності. Протягом тижня практичним психологом Ольгою Аргат та соціальним педагогом Аліною Спичак для учнів 1- 4 класів проведені розвиваючі заняття «Крокуємо у світ толерантності», «Виховуємо толерантність », «Ми різні, але разом», для учнів 5-6 класів - тренінгові заняття «Толерантність в колективі». Учнями 7 класу оформлено тематичну стінгазету «Наш світ толерантності», де учні мали змогу висвітлити цікаву інформацію стосовно даної теми. Для учнів та педагогів проведено акцію «Разом до вершин на крилах толерантності», під час якої всі мали змогу поділитися своїми думками щодо рис, якими повинна володіти толерантна людина та гарними справами, що робить людину толерантною. Із метою підтримки медичних працівників у протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, розуміння важливості роботи лікаря в умовах пандемії, учні долучилися до акції «Дякую тобі, лікарю!» 19 грудня, у день Святого Миколая, діти, позбавлені батьківського піклування та діти учасників АТО отримали солодкі подарунки. Велика увага в ліцеї приділяється естетичному вихованню учнів. Протягом І семестру 2020-2021 н.р. організовувалися різноманітні заходи, які формували в учнів естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, розкривали нові таланти: он-лайн вітальня до Дня вчителя, свято «Золота осінь» (початкові класи), відеопривітання до Дня Святого Миколая, розважальна новорічна програма для учнів початкових класів. Учні ліцею взяли активну участь у конкурсі на виготовлення ялинкових іграшок. Дитячі поробки прикрасили новорічну ялинку, відкриття якої відбулося У школі створено систему виховання здорово¬го способу життя, яка сприяє розвитку фізичних якостей учнів. Велика увага приділяється питанню організації спортивно-масової роботи. При школі діє секція «Баскетбол». 11 вересня у закладі проходив Олімпійський тиждень. Усі учні ліцею взяли участь у проведенні змагань. План проведення передбачав різні спортивні заходи в залежності від вікових особливостей дітей. Проте, у виховній роботі школи є певні недоліки. Є учні, які систематично порушують правила внутрішкільного розпорядку. Також слід звернути увагу на покращення діяльності учнівського самоврядування ліцею. Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.

УХВАЛИЛИ: Виховну роботу за 2020-2021 навчальний рік вважати задовільною.

VІІІ.СЛУХАЛИ: МОМОТ В.С., методиста, про зарахування до складу учнів прийнятих на навчання за державним замовленням.

УХВАЛИЛИ: Відповідно до поданих заяв та рішення приймальної комісії Межиріцького ліцею ім. І.С.Обдули від 27.08.2021 протокол № 1 з метою здобуття первинної професійної підготовки,

1. Зарахувати з 01.09.2021 до складу учнів, прийнятих на навчання за державним замовленням: - група ТМ 21-1 за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1»:

1. Біленка Ярослава Анатолійовича

2. Вовченка Артема Валерійовича

3. Крупського Єгора Романовича

4. Леваду Олега Сергійовича

5. Лупиря Віталія Валерійовича

6. Савенка Артема Вівктороича

7. Савченка Максима Ігоровича

8. Чешенка Олексія Андрійовича

9. Шубенка Радіона Олександровича

- група ШВ 21-1 за професією «Швачка»:

1. Біль Вікторію Вікторівну

2. Коваль Анну Юріївну

3. Коновалову Дарію Олексіївну

4. Палій Анастасію Олександрівну

5. Передерло Лілію Павлівну

6. Сиврюк Анастасію Петрівну

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кіяниці І.І. внести відповідні записи до «Поіменної книги обліку особового складу учнів» (П-УДЗ).

ІХ.СЛУХАЛИ: МОМОТ В.С., методиста, про затвердження методичних комісій ПТО.

УХВАЛИЛИ: З метою подальшого удосконалення методичної роботи, професійної компетентності педагогічних працівників, створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду, а також з метою підвищення ефективності освітнього процесу,

1. У 2021/2022 навчальному році розпочати роботу над новою науково-методичною проблемою «Створення сучасного освітнього середовища для формування професійної, соціальної та особистісної компетентностей при підготовці кваліфікованих робітників».

2. Затвердити склад методичної комісії: Голова ради: Муштат О.М. – директор ліцею Заступник голови: Кіяниця І.І. – заступник директора з НВР Члени комісії: Момот В.С. - методист Шубенко В.В. – голова методичної комісії викладачів загальноосвітніх та природничих дисциплін. Пискун О.В.– відповідальний за організаційне керівництво навчально-виробничою діяльністю майстрів в/н.

3. З метою впровадження інноваційних технологій в освітній процес спланувати та організувати діяльність творчої групи з теми «Дистанційний та змішаний формати навчання» керівник: Кіяниця І.І. – заступник директора з навчальної – виховної роботи, члени творчої групи: - Момот В.С. – методист - Шубенко В.В. – викладач - Таран В.І. – майстер в/н - Петрушенко Т.Г. – викладач - Лимар Н.Я. – викладач - Нарівська Л.В. – майстер в/н

4. Спланувати та організувати роботу: - «круглого столу» «Вивчення стану розробки обраної науково-методичної проблеми в науково-педагогічній літературі; - психолого-педагогічного семінару «Відстеження рівня адаптації та дослідження фізіологічних особливостей учнів з метою подолання тривожності в умовах освітнього простору»; - науково-практичного семінару «Професійна компетентність – ключ до оновлення змісту освіти»; - конференції «Формування життєвих компетентностей особистості через діяльнісний підхід у навчанні»

5. Затвердити графік проведення відкритих уроків до 07.09.2021 року

6. Затвердити тематику педагогічних читань, семінарів, конференцій – до 07.09.2021 року.

7. Адміністрації освітнього закладу створити необхідні умови для роботи методичних комісій, творчих груп, систематично надавати допомогу її керівникам.

Х. СЛУХАЛИ: Аргат О.І., практичного психолога, про затвердження корекційно - розвивальних програм.

УХВАЛИЛИ: Затвердити корекційно-розвивальні програми, а саме:

7 клас Пісарєва Діана йде за програмою СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 5-10 КЛАСИ - (7 клас). Автори: Остапенко Лариса Іванівна, вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель», директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №17 м. Києва, Тарновська Людмила Іванівна, вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель» спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №17 м. Киев та авторською програмою «Розвиток емоційно-вольової сфери, у дітей, які мають інтелектуальні порушення» Аргат О.І. практичний психолог першої категорії.

5 -Б клас Шардакова Мирослава йде за авторською програмою, складеною відповідно рекомендацій ІРЦ та з урахуванням особливостей розвитку дитини «Розвиток когнітивної сфери в учнів, які мають інтелектуальні порушення» (автор, Аргат О.І. практичний психолог першої категорії)

1 клас Нарівський Станіслав йде за програмою з корекційно -розвиткової роботи «СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ» ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ Автор:Ярмола Н.А., канд. пед. наук,старший науковий співробітник відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України та авторською програмою «Розвиток емоційно-вольової сфери в учнів початкових класів, які мають інтелектуальні порушення» (автор, Аргат О. І. практичний психолог першої категорії).

ХІ. СЛУХАЛИ: МУШТАТА Олександра Миколайовича, директора ліцею, який прозвітував про результати підвищення кваліфікації у суб’єкта освітньої діяльності ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій» за напрямком Вернісаж-практикум по темі «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти. (Звіт додається).

ДИКУ Таїсію Григорівну, учителя фізики, математики та медіакультури, яка прозвітувала про результати підвищення кваліфікації у суб’єкта освітньої діяльності ТОВ «На урок» за напрямком Вебінар по темі «Прийоми для формування презентаційних навичок, печа-куча, ignite talks. speed geeking», та інтернет-конференції «Розвиток критичного, логічного та креативного мислення». (Звіт додається)

ДИКУ Таїсію Григорівну, СЛОБЧЕНКО Аллу Сергіївну, ПАНАСЮК Тетяну Сергіївну, БАХІНУ Юлію Петрівну, Момот Вікторію Сергіївну, ГИРЮ Клавдію Дмитрівну, КІЯНИЦЮ Інну Іванівну, ШУБЕНКА Володимира Валентиновича, ПОНОМАРЕНКО Діану Леонідівну, які прозвітували про результати підвищення кваліфікації у суб’єкта освітньої діяльності КЗВО «ДАНО» ДОР» за напрямком Вебінар, (дистанційна(заочна) форма навчання по темах «Вчителі, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (1,5 класи), «Вчитель-вічний учень. Чому треба вчитися і змінюватися все життя», «Методика впровадження інтерактивних технологій на уроках фізичної культури в початковій школі», «Трудове навчання та технології», «Вчителі початкових класів, які одночасно працюють в групах продовженого дня», «Заступники директорів установ та закладів освіти», «Онлайн технології та інструменти дистанційної медіаосвіти», «Медіаосвіта та медіа творчість». (Звіти додаються). ПЕТРЕНКО Любов Іванівну, яка прозвітувала про результати підвищення кваліфікації у Громадській організації «Освіта ХХІ століття» за темою «Вступ до історії» науково-педагогічного проекту «Інтелект України». (Звіт додається). Виходячи з вищезазначеного педагогічна рада ПОСТАНОВЛЯЄ: Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затвердженого постановою КМ України від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами від 27 грудня 2019 року № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» визнати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників за основними напрямами підвищення кваліфікації у різних суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб відповідно до поданих клопотань вчителів, а саме: