МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЖИРІЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕЖИРІЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.І.С.ОБДУЛИ» МЕЖИРІЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

 

12.09.2022                                                    с. Межиріч                                                  № 96

     

Про склад атестаційної комісії та 

проведення атестації педагогічних

працівників ліцею у 2022/2023 навчальному році

 

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання ст. 54 Закону України «Про освіту», типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 31.08.2022 430-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладів, установ у 2022/2023 навчальному році», згідно розпорядження сільського голові від 12.09.2022 164-к «про склад атестаційної комісії та проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів освіти Межиріцької сільської ради у 2022-2023 навчальному році», з метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу та для організації роботи атестаційної комісій І рівня у 2022/2023 навчальному  році,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести атестацію педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році(у випадку дії карантину та під час воєнного стану – за дистанційною формою) на підставі  їх особистих заяв на відповідність посаді з установленням однієї з кваліфікаційних категорій та погодити з профспілковим комітетом, забезпечивши дотримання  основних принципів: всебічності, колегіальності, доступності, гласності, морального заохочення.

 

2. При проведенні атестації передбачити попереднє підвищення кваліфікації педагогічних працівників в ДАНО.

 

3. Для проведення атестації, вивчення та узагальнення матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються, створити атестаційну комісію (додаток1)    

                                                                                                                      до 20.09.2022

 

4. Атестаційній комісії:

     - відповідно до п.3.3 Типового положення   організувати збір заяв на участь в атестації, відмову від атестації та на подовження терміну дії атестації на 1 рік                        

                                                                                                                    до  08.10.2022

     - розглянути надані заяви на першому засіданні комісії для погодження з атестаційною комісією вищого рівня                                                       до 18.10.2022

      - скласти план роботи атестаційної комісії, графік відкритих уроків та проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, графік засідання атестаційної комісії та довести його під розпис педагогічних працівників, які проходять атестацію                                                                                                                     

                                                                                                                      до 18.10.2022

      - закріпити членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які проходять атестацію для вивчення та узагальнення майстерності

                                                                                                                      до 18.10.2022

      - здійснити вивчення роботи педагогічних працівників, які проходять атестацію, та підготувати на них  атестаційні характеристики                                              

                                                                                                                      до 01.03.2023

      - ознайомити під розпис педагогічних працівників зі змістом атестаційних характеристик                                                                                             до 01.03.2023

 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, секретарю атестаційної комісії  Кіяниці І.І.:

5.1. Сформувати списки педагогічних працівників                             до 10.10.2022;

5.2. Оформити атестаційного листи в двох примірниках та видати другий примірник  атестаційного листа під розпис педагогічним працівникам, які атестувались                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    до 31.03.2023.

5.3. Надати до атестаційної комісії відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконкому Межиріцької сільської ради:

- списки педагогічних працівників, щодо яких приймається рішення про відповідність раніше присвоєним або присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, клопотання керівників закладів про позачергову атестацію, присвоєння (відповідність раніше присвоєним) педагогічних звань

                                                                                                                   до 10.10.2022;

-  атестаційні листи педагогічних працівників із зазначенням стажу роботи на займаній посаді та загального педагогічного стажу станом на 01 березня 2023 року, оформлені у двох примірниках                                               до 01.04.2023;

- клопотання на голову атестаційної комісії ІІ рівня, атестаційні характеристики (у 2-х примірниках) та посвідчення про підвищення кваліфікації на керівника та заступника керівника навчального закладу, враховуючи вимоги п.3.5. Типового положення                                                                                              до 01.04.2023; 

- узагальнені цифрові звіти за результатами атестації та подання на педагогічних працівників, які заслуговують на заохочення районними, обласними та відомчими заохочувальними відзнаками за результатами атестації 2022-2023 навчального року. 

                                                                                                                  до 18.04. 2023.

  

6. Підсумкове засідання атестаційної комісії провести  31 березня 2023 року.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                            Олександр МУШТАТ

 

 

                 З наказом ознайомлені:                                      Інна Кіяниця

                                                                                               Віта Гончар

                                                                                               Лариса Григоренко  

                                                                                               Клавдія Гиря