МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЖИРІЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕЖИРІЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.І.С.ОБДУЛИ» МЕЖИРІЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

 

17.09.2021                                                  с. Межиріч                                                  № 96

     

Про склад атестаційної комісії та 

проведення атестації педагогічних

працівників ліцею у 2022 році

 

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання ст. 54 Закону України «Про освіту», типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 12.08.2021 450-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладів, установ у 2021/2022 навчальному році», з метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу та для організації роботи атестаційної  комісій І  рівня у 2021/2022 навчальному  році,

 

НАКАЗУЮ:

 

        1.  Провести атестацію педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році (у випадку дії карантину – за дистанційною формою) на підставі  їх особистих заяв на відповідність посаді з установленням однієї з кваліфікаційних категорій та погодити з профспілковим комітетом, забезпечивши дотримання  основних принципів: всебічності, колегіальності, доступності, гласності, морального заохочення.

 

2. При проведенні атестації передбачити попереднє підвищення кваліфікації педагогічних працівників в ДАНО.

 

3. Для проведення атестації, вивчення та узагальнення матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються, створити атестаційну комісію (додаток1)    

                                                                                                                      до 20.09.2021

 

4. Атестаційній комісії:

     - відповідно до п.3.3 Типового положення   організувати збір заяв на участь в атестації, відмову від атестації та на подовження терміну дії атестації на 1 рік                        

                                                                                                                    до  10.10.2021

     - розглянути надані заяви на першому засіданні комісії для погодження з атестаційною комісією вищого рівня                                                       до 19.10.2020

      - скласти план роботи атестаційної комісії, графік відкритих уроків та проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, графік засідання атестаційної комісії та довести його під розпис педагогічних працівників, які проходять атестацію                                                                                                                      

                                                                                                                      до 19.10.2021

      - закріпити членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які проходять атестацію для вивчення та узагальнення майстерності

                                                                                                                      до 19.10.2021

      - здійснити вивчення роботи педагогічних працівників, які проходять атестацію, та підготувати на них  атестаційні характеристики                                             

                                                                                                                      до 01.03.2022

      - ознайомити під розпис педагогічних працівників зі змістом атестаційних характеристик                                                                                             до 01.03.2022

 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, секретарю атестаційної комісії  Кіяниці І.І.:

5.1. Сформувати списки педагогічних працівників                             до 08.10.2021;

5.2. Оформити атестаційного листи в двох примірниках та видати другий примірник  атестаційного листа під розпис педагогічним працівникам, які атестувались                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    до 31.03.2022.

5.3. Надати до атестаційної комісії відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконкому Межиріцької сільської ради:

- копії наказу про склад атестаційної комісії та проведення атестації, графіки засідань атестаційних комісій,  копії заяв педагогічних працівників про перенесення строку атестації, списки педагогічних працівників щодо яких приймається рішення про відповідність раніше присвоєним або присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, клопотання керівників закладів при позачергову атестацію, присвоєння  (відповідність раніше присвоєним) педагогічних звань                                                                           до 19.10.2021;

- копію наказу про затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у 2021 році, та список                                                  до 19.10.2021;

- атестаційні листи педагогічних працівників із зазначенням стажу роботи на займаній посаді та загального педагогічного стажу станом на 01 березня 2022 року, оформлені у двох примірниках                                               до 01.04.2022;

- клопотання на голову атестаційної комісії ІІ рівня, атестаційні характеристики (у 2-х примірниках) та посвідчення про підвищення кваліфікації на керівника та заступника керівника навчального закладу, враховуючи вимоги п.3.5. Типового положення                                                                                          до 03.04.2022; 

- узагальнені цифрові звіти за результатами атестації та подання на педагогічних працівників, які заслуговують на заохочення районними, обласними та відомчими заохочувальними відзнаками за результатами атестації 2021-2022 навчального року. 

                                                                                                             до 18.04. 2022.

 

6. Підсумкове засідання атестаційної комісії провести  31 березня 2022 року.

 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Директор                                                             О.М. МУШТАТ

 З наказом ознайомлені:                                      І.І.Кіяниця

                                                                               В.Г. Гончар

                                                                               Л.Г. Григоренко  

                                                                                К.Д. Гиря