Учнівська рада (самоврядування ліцею)

УР діє на підставі власного СТАТУТУ,який затверджено на засіданні учнівської ради самоврядування та директором школи. Загальні положення СТАТУТУ засвідчують, що Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.Основною мовою спілкування в школі є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з педагогами і батьками. Основні завдання УР:  Розвиватися і самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.  Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил школи.  Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення кожного до участі у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.  Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів школи.  Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями та дорослими. Права та обов’язки  Вищим органом самоврядування школи є учнівська рада самоврядування, яку скликають раз на місяць.  Лідером учнівської ради самоврядування є Президент УР - учень 8-11 класу, якого обирають учні школи на виборах по закінченню строку повноважень попередника.  Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З їх числа формується старостат.  Форми діяльності центрів учнівської ради самоврядування визначають на засіданнях ради. Лідер учнівської ради самоврядування(Президент Учнівської ради) Лідер є головою учнівської ради самоврядування. Лідер є гарантом прав учнів. Лідер призначає голів центрів, а також коригує і спрямовує роботу центрів. Лідер співпрацює з адміністрацією та вчителями школи. Лідер може бути присутнім на засіданні Педагогічної ради, виступати на захист учнів. Лідер поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування. Лідер планує і веде засідання ради самоврядування (раз на місяць). Лідер виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Лідера учнівської ради самоврядування. Основні напрямки діяльності Учнівської ради самоврядування 1.Осередок (Міністерство) надзвичайних ситуацій  Контролює дотримання учнями Єдиних педагогічних вимог;  Контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;  Організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;  Проводить рейди-перевірки кращого збереження підручників по класах, ведення щоденників, носіння шкільної форми; рейди по оформленню класних куточків та наповненості аптечок. 2. Осередок (Міністерство) культури та дозвілля  Готує сценарії свят, вечорів відпочинку, зустрічей;  Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час;  Розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення до роботи в гуртках, учнівських об’єднаннях, творчих групах за інтересами;  Залучає учнів до народної творчості, національної культури. 3. Осередок (Міністерство) здоров’я та спорту  Забезпечує фізичний розвиток учнів, дбає про зміцнення їхнього здоров’я;  Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;  Проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;  Організовує загально шкільні спортивно-оздоровчі заходи;  Працює в тісному контакті з спортивною кафедрою вчителів.  Обновлює спортивний куточок школи.  Пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, анти тютюнову, антинаркотичну програму);  Організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;  Залучає до участі в акції „Увага! Діти на дорозі”;  Співпрацює з учнями молодших класів, проводить з ними ділові ігри, лекції;  Тісно співпрацює з спортивним центром школи;  Проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки. 4. Осередок (Міністерство) пресцентр  Забезпечує гласність у діяльності учнівської ради самоврядування;  Інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі, в класі, через стенди „Шкільне життя”, „Шкільні заходи”, класні газети, Інтернетмережу  Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи. 5. Осередок (Міністерство) праці  Охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна;  Проводить акції „Чистодвір”, „Годівничка”, „Чиста вулиця- чисте село”;  Організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території;  Слідкує за чистотою приміщень під час проведення шкільних заходів;  Організовує утеплення вікон на зиму, генеральне прибирання приміщень. 6. Осередок (Міністерство) всеобуч  Контролює рівень якості знань учнів по класам;  Відповідає за роботу з молодшими класами, допомагає в роботі їх самоврядування;  Організовує для учнів 5-7 класів допомогу у вивченні окремих предметів;  Допомагає 5-м класам адаптуватися в новій школі та звикнути до кабінетної системи;  Надають допомогу учням молодших та середніх класів у підготовці до шкільних олімпіад та конкурсів.