Правила складені у відповідності до чинного законодавства, зокрема Конституції України, Цивільного та Кримінального кодексів України, Закону України «Про захист суспільної моралі»

І.      Загальні правила

ІІ.    Права та обов’язки учнів

ІІІ.   Поведінка учнів на уроках

IV.   Поведінка учнів під час перерв

V.    Поведінка учнів в поза освітній час

VІ.   Зовнішній вигляд учнів

І. Загальні правила

1.1. Дані Правила визначають основні права, обов’язки та норми поведінки учнів Межиріцького ліцею ім. І.С. Обдули.

1.2. Метою створення даних Правил є:

 - створення ділової та робочої атмосфери під час освітнього процесу;

 - виховання в учнів дисциплінованості та громадянської самосвідомості;

 - формування та розуміння морально-етичних норм поведінки у суспільстві; 

1.3. Учні приходять до ліцею за 15 хвилин до початку занять за розкладом.

1.4. Учні ліцею вітаються з персоналом, вчителями та іншими дорослими.

1.5. Приходити до закладу необхідно в чистому, випрасуваному одязі та чистому взутті, з охайною зачіскою, відповідно до Вимог до зовнішнього вигляду. Відвідування навчальних занять, бібліотеки, їдальні ліцею у верхньому одязі не дозволяється.

1.6. Черговий адміністратор або педагог-організатор у разі порушення вимог пропонують привести себе в належний вигляд. Неохайний учень отримує попередження, про що його батьків інформує класний керівник.

1.7. У разі пропуску навчальних занять учню необхідно подати записку від батьків із зазначенням причини пропуску.

1.8. Учень, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку, конфліктної чи надзвичайної ситуації, повинен негайно сповістити про це вчителя, класного керівника.

1.9. Учні 9-11-х класів чергують по ліцею відповідно до графіка, затвердженого директором закладу.

1.10. Усі школярі зобов'язані берегти шкільне майно, зелені насадження на території ліцею, бережливо поводитися зі своїми речами та речами товаришів.

 1.11. Учні ліцею зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу закладу, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила.

1.12. У разі навмисного пошкодження шкільного майна батьки учня зобов'язані відшкодувати матеріальні збитки.

1.13. Використання мобільних телефонів та планшетів на уроках можливе лише для освітньої мети та з дозволу вчителя. В інших випадках мобільний телефон під час навчально-виховного процесу повинен бути вимкнений або знаходитись на беззвучному режимі. 

1.14.  Учням заборонено без дозволу заходити до учительської та інших кабінетів ліцею, де працюють вчителі, адміністрація закладу.

1.15. Учням заборонено приносити до ліцею непотрібні для занять речі.

1.16. Забороняється тютюнопаління в закладі та на його території.

1.17. Забороняється приносити до ліцею та на її територію вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини, спиртні напої, наркотичні речовини, холодну, газову, пневматичну та вогнепальну зброю.

1.18. Забороняється учням самостійно користуватися електроприладами в класних кімнатах (крім уроків обслуговуючої праці, при проведенні лабораторних та практичних робіт з фізики, хімії в присутності вчителя).

1.19. Учні організовано, згідно графіку, харчуються в шкільній їдальні в присутності класного керівника або вчителя, який його замінює.

1.20. Учні зобов’язані дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.

1.21. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у ліцеї та за її межами.

1.22. Учням ліцею не дозволяється покидати самовільно освітній заклад до закінчення навчальних занять, це розглядається як порушення дисципліни.

1.23. У разі погіршення стану здоров'я, виникнення непередбачених обставин учень може залишити навчальний заклад лише з відома класного керівника та у супроводі батьків (осіб, які їх замінюють) або за їх згодою.

1.24. Спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормовану лексику та ін.

1.25. З ліцею учні виходять спокійно, дотримуючись порядку.

1.26. Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не мають права знаходитись у приміщенні школи без нагляду педагогічних працівників. 

ІІ. Права та обов’язки

             Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно- правовими актами та цим Статутом.

2.1.Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновною базами Закладу;

на доступ до освітньої інформації;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

2.2. Здобувачі освіти зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, виконувати правила поведінки для учнів, моральних, етичних норм;

дотримуватись академічної доброчесності, яка передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань контролю результатів навчання,

бережливо й дбайливо відноситися до державного, комунального, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства про загальну середню освіту, своєчасно і в І повному обсязі здобувати її;

свідомо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, утверджувати здоровий спосіб життя;

брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не заборонених чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

ІІІ. Поведінка учнів на уроці

3.1. Після дзвоника учень займає своє місце в класі, готує необхідні для уроку речі.

3.2. Запізнення учнів на заняття фіксуються у щоденнику учня.

3.3. За кожним учнем класу на заняттях закріплюється постійне робоче місце. Учень має право пересідати на інше тільки з дозволу вчителя.

3.4. Під час уроку учневі необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, папір на столах, підлозі.

3.5. Не дозволяється виходити з кабінету під час занять без дозволу вчителя.

3.6. Урок вважається закінченим лише після слів учителя «Урок закінчено». Виходити з класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя.

3.7. На уроці учень повинен мати необхідні підручники, зошити, щоденник (2-11-ті класи), навчальне приладдя, виконувати вимоги вчителя.

3.8. Підручники учнів мають бути акуратно обгорнуті. У них не можна загинати, виривати сторінки, робити підкреслення та ін. Псування, втрата підручника відшкодовується згідно вимог нормативних документів.

3.9. Зошити учні ведуть чисто, охайно, у відповідності з вимогами орфографічного  режиму.

3.10. Кожен учень 2-11-го класу має щоденник, в якому охайно синьою пастою ведуться відповідні записи.

3.11. У разі порушення дисципліни учнем ліцею класний керівник інформує його батьків. Неодноразове порушення учнем дисципліни тягне за собою виклик до ліцею батьків та впровадження проти батьків відповідних дій, встановлених законодавством.   

3.12. На уроки фізкультури учні з'являються у спортивній формі відповідно до сезону. Для переодягання у спортивному залі функціонують роздягальні.

ІV. Поведінка учнів під час перерв

4.1. Під час перерв учень зобов’язаний: навести лад на власному робочому місці, вийти з класу, якщо попросить учитель, дотримуватися вимог учителя.

4.2. Під час перерви учні (за необхідності) переходять з одного навчального кабінету в інший спокійно, без метушні й галасу.

4.3. Під  час перерви учні можуть вільно переміщатися ліцеєм, крім тих місць, де їм заборонено перебувати у цілях безпеки (дах, харчоблок, фізична чи хімічна лабораторії).

4.4. Під  час перерв учням забороняється штовхати один одного, кидатися предметами та застосовувати фізичну силу, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.

       4.5.  Особливо уважними треба бути учням під час руху сходами. При пересуванні слід триматися правого боку. Учням забороняється бігати сходами, штовхати одне одного. Категорично заборонено при русі по сходах користуватись гаджетами.

4.6. Заборонено під час руху коридорами вживати їжу, напої, розмахувати руками, галасувати. Вживання їжі учнями дозволяється тільки у шкільній їдальні, або класній кімнаті з дозволу вчителя.

4.7. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

4.8. Черговий клас допомагає черговому учителю слідкувати за дотриманням дисципліни під час перерв.

4.9. До дзвоника на наступний урок учень має підготувати все необхідне приладдя для організованого початку уроку (підручник, зошит, щоденник, ручки, олівці і таке інше).  

V. Поведінка учнів в поза освітній час

5.1. Учень ліцею зобов'язаний бути ввічливим, коректним і доброзичливим, проявляти витримку й розуміння у стосунках.

5.2. Бути уважним до дорослих, маленьких дітей і літніх людей.

5.3. Дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадському транспорті, громадських місцях.

5.4. Дбайливо ставитися до природи.

5.5. Забороняється вживання алкогольних напоїв.

5.6. Учні ліцею повинні дотримуватися мовного  етикету, не дозволяти нецензурних висловлювань.

VІ. Вимоги до зовнішнього вигляду

Демократичний підхід до зовнішнього вигляду школяра передбачає відсутність форми єдиного зразка, що дозволяє учневі реалізувати свою індивідуальність і неповторність. Але учень школи повинен мати відповідний зовнішній вигляд.

      6.1. Кожен учень зобов’язаний з’явитися до ліцею чистим і охайно одягненим. В одязі виключаються яскраві тони й орнаменти. У зовнішньому вигляді забороняється:

- декольтовані, надто яскраві, вкорочені блузки, «топіки»;

- дуже короткі спідниці, шорти;

- спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультури та спортивних змагань);

- неформальна символіка і атрибутика;

 На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі (білий верх темний низ).

      6.2. Учні не повинні носити прикраси, які заважають або відволікають увагу на уроці, та є матеріальною цінністю. Заклад не несе відповідальності за їх втрату та пошкодження.

     6.3. Під час перебування в закладі забороняється користуватися косметикою.

     6.4. На уроки фізкультури і заняття спортивних секцій учні приходять у спортивній формі.

     6.5. На уроках трудового навчання учні повинні бути у спецодязі (халат – хлопці, косинка, фартух – дівчата).

     6.6. На уроках Захисту України форма одягу установлюється учнівська. На практичних заняттях  форму одягу встановити спортивну, темного кольору, відповідно до сезону.

Дані правила внутрішнього розпорядку є обов'язковими для виконання усіма учнями ліцею

Схвалено педагогічною радою ( протокол від 28.08.2020  № 1 )