Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Інклюзивне навчання

Різні можливості- рівні права

       Закон України «Про освіту» визначив поняття особи з особливими освітніми потребами. Це «особа, яка потребує додаткової постійної тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту».

      Інклюзія – це процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя. Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчанняю

Переваги інклюзивної освіти:

- діти навчаються разом у звичайній школі;

- поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини;

- навчання проводиться з орієнтацією на можливості, здібності та інтереси дітей;

- оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально;

- у дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками;

- діти з особливими освітніми потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Взаємодія з батьками:

Основною метою взаємодії з батьками є:

- створення тісного контакту батьків з педагогами, шляхом надання постійної допомого в розвязанні проблемних питань, повязаних з вихованням дитини;

- участь батьків у громадській діяльності у межах освітнього закладу.

В якості підтримки для участі батьків пропонуємо наступні форми співпраці:

- відкрите регулярне спілкування з батьками та дитиною;

- інформування(телефон, письмові повідомлення, інше);

- підтримка, підбадьорювання батьків для формулювання та отримання коментарів, особистої думки;

- надання ,за необхідності, роз’яснювального коментаря (пояснень) для кращого розуміння очікувань закладу від батьків.

     В Межиріцькому ліцеї ім. І.С.Обдули створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

   Станом на 02 січня 2023 року у закладі функціонує шість класів для дітей з особливими освітніми потребами: 1-Б, 2, 3-Б, 4-Б, 6-Б,8.

      Для забезпечення навчання в інклюзивних класах  в ліцеї облаштовано ресурсну кімнату для проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми з ООП; кадровий потенціал закладу дає змогу проводити психолого-0педагогічні та корекційно-розвиткові заняття для дітей з ООП:  працюють асистенти вчителів, практичний психолог, логопед. Для дітей з інклюзивною формою навчання адаптовано навчальні програми та плани, створено позитивний клімат шкільного середовища; створено належні умови для перебування у закладі дітей з особливими освітніми потребами: усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог, працює їдальня, забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів провітрювання. Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.