МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЖИРІЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕЖИРІЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.І.С.ОБДУЛИ» МЕЖИРІЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

30.08.2022                                            с.Межиріч                                            № 68

 

Про організацію

дистанційної форми навчання

у  2022-2023 н.р.

 

             Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», рішенням виконавчого комітету «Про організацію дистанційної форми навчання у закладах загальної середньої освіти та мистецькій школі у 2022/2023 навчальному році в умовах воєнного стану» № 58 від 28 липня 2022 року, відповідно до постанови КМУ «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24 червня 2022 р. №711, наказу МОН України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» № 466 від 25 квітня 2013 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за  № 703/23235 (зі змінами) та «Деякі питання організації дистанційного навчання» № 1115 від 08.09.2020, Концепції розвитку освіти на 2015-2025 роки, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» до 2029 року, наказу МОН № 582 від 28.05.2015 р. «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», листів МОН «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у  2022/2023 н. р.»  від 10 серпня 2022 року № 1/9105-22, «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» № 1/8794-22 від 02.08.2022, «Щодо дистанційного навчання учнів, які перебувають за кордоном» № 4-2000-22 від 16.08.2022, згідно розпорядження голови «Про організацію та підготовку до 2022-2023 навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 25.08.20211 № 177-р  та з метою забезпечення рівного доступу здобувачів до якісної освіти, створення належних умов для організованого початку 2022-2023 навчального року у закладах освіти під час дії правового режиму воєнного стану в Україні,

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. З 1 вересня 2022 року організувати дистанційну форму навчання в закладі.
  1. Педагогічним працівникам:

          - здійснювати роботу дистанційно згідно заяв;

 - організувати навчання учням в дистанційному режимі, працювати з онлайн-групами або іншими ресурсами, створеними раніше, за власним предметом для здійснення організаційних заходів та роботи зі здобувачами  освіти та  їх батьками.

        - забезпечити опрацювання програмового матеріалу шляхом спілкування між суб'єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

         - організувати проведення навчальних занять в синхронному режимі (не менше 30 відсотків навчального часу), передбаченого освітньою програмою ліцею, а решту занять проводити в асинхронному режимі.

         - для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), забезпечити використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв'язок тощо).

        - на дистанційній платформі ліцею відповідно до розкладу занять розміщувати для учнів роз'яснювальний матеріал та завдання для виконання (задачі, тестові або ситуаційні завдання, кросворди та посилання на навчальні відео).

        - після перевірки отриманих завдань індивідуально оцінити роботу кожного учня, розмістити на онлайн-ресурсах правильні рішення з метою надання можливості учню перевірити засвоєні знання за темою уроку.

        - під час здійснення дистанційного навчання: проведення онлайн-уроків (консультацій), виконання завдань тощо, постійно  контролювати відвідування учнем кожного уроку, засвоєння певної теми та, у разі неналежної роботи учня, сповіщати класного керівника.

        - організувати дистанційну форму навчання для здобувачів освіти, які перебувають за кордоном

  1. Класним керівникам:

- довести до відома батьків та учнів про запровадження дистанційного навчання в ліцеї.

       - 1 вересня 2022 року для здобувачів освіти організувати онлайн привітання з початком нового 2022/2023 навчального року та провести перший виховний урок на тему: «Ми українці: честь і слава незламним» з елементами історичних подій, присвячених Дню Української Державності (у зручному та доцільному форматі, зокрема, використовуючи комунікаційно-інформаційні технології).

-  забезпечити регулярне відстеження результатів навчання учнів та здійснити необхідні заходи для залучення їх до дистанційної форми навчання, особливо здобувачів освіти, які перебувають за кордоном.

                 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                      Олександр МУШТАТ