МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЖИРІЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕЖИРІЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.І.С.ОБДУЛИ» МЕЖИРІЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

31.08.2023                                            с.Межиріч                                          № 48

 

Про організацію

дистанційної форми навчання

у  2023-2024 н.р.

 

        Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, відповідно до постанов КМУ “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957” № 483 від 26.04.2022, “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” № 957 від 15.09.2021, “Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016р. № 8, наказу Міністерства освіти і науки України 10.07.2019  № 955 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8”, враховуючи лист МОН України “Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів та організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами у період воєнного стану” №1/3710 від 28.03.2022 р., на підставі отриманих висновків від інклюзивного центру, КЗО “ДОМРЦ” ДОР”, клопотань керівників закладів освіти Межиріцької ТГ, відповідно до розпорядження голови «Про організацію форм навчання у закладах загальної середньої освіти», з метою реалізації прав дітей на освітні послуги за місцем їх проживання та дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство в умовах воєнного стану,

 

НАКАЗУЮ:

  1. З 1 вересня 2023 року організувати дистанційну форму навчання в закладі.
  1. Педагогічним працівникам:

          - здійснювати роботу дистанційно згідно заяв із дотриманням встановленого в закладі режиму праці;

 - організувати навчання учням в дистанційному режимі, працювати з онлайн-групами або іншими ресурсами, створеними раніше, за власним предметом для здійснення організаційних заходів та роботи зі здобувачами  освіти та  їх батьками.

        - забезпечити опрацювання програмового матеріалу шляхом спілкування між суб'єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

         - організувати проведення навчальних занять в синхронному режимі (не менше 30 відсотків навчального часу), передбаченого освітньою програмою ліцею, а решту занять проводити в асинхронному режимі.

         - для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), забезпечити використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв'язок тощо).

        - на дистанційній платформі ліцею відповідно до розкладу занять розміщувати для учнів роз'яснювальний матеріал та завдання для виконання (задачі, тестові або ситуаційні завдання, кросворди та посилання на навчальні відео).

        - після перевірки отриманих завдань індивідуально оцінити роботу кожного учня, розмістити на онлайн-ресурсах правильні рішення з метою надання можливості учню перевірити засвоєні знання за темою уроку.

        - під час здійснення дистанційного навчання: проведення онлайн-уроків (консультацій), виконання завдань тощо, постійно  контролювати відвідування учнем кожного уроку, засвоєння певної теми та, у разі неналежної роботи учня, сповіщати класного керівника.

        - організувати дистанційну форму навчання для здобувачів освіти, які перебувають за кордоном

  1. Класним керівникам:

- довести до відома батьків та учнів про запровадження дистанційного навчання в ліцеї.

    - 1 вересня 2023 року для здобувачів освіти організувати онлайн-привітання з початком нового 2023/2024 навчального року та провести перший виховний урок (у зручному та доцільному форматі, зокрема, використовуючи комунікаційно-інформаційні технології).

-  забезпечити регулярне відстеження результатів навчання учнів та здійснити необхідні заходи для залучення їх до дистанційної форми навчання, особливо здобувачів освіти, які перебувають за кордоном.

                 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                      Олександр МУШТАТ